Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 395 προσλήψεις εποχικών στο ΚΕΕΛΠΝΟ

keelpno_5.jpg

Ξεκίνησαν οι αιτησεις για τις 395 εποχικές προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας. Το νέο προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές    70
 • Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου       40
 • Επιδημιολόγοι Πεδίου   5
 • Επισκέπτες Υγείας           5
 • Ιατροί   82
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί  53
 • Μαίες   8
 • Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ          76
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού   5
 • Συντονιστές Πεδίου        3
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων          8
 • Ψυχολόγοι          40

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close