Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης»

Panepistimio-Ioanninon.jpg

Η θεματική αυτή ενότητα είναι σχεδιασμένη για να εισάγει τους υποψιασμένους και μη σπουδαστές στις βασικές θεωρίες της Χρηματοοικονομικής. Σκοπός του είναι να προσπαθήσει να αναπτύξει τη γνώση των σπουδαστών και να βοηθήσει στην κριτική κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων, αναλυτικών μεθόδων και πρακτικών πτυχών της λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και μια δυναμική αγορά κεφαλαίου. Επικεντρώνεται σε τρείς κύριες διδακτικές ενότητες: α) θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, β) διαχείρισης χαρτοφυλακίου και γ) παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επιπλέον θα επιτρέψει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές αρχές που χρησιμοποιούνται στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η θεματική ενότητα Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης αποτελείται από οκτώ διδακτικές ενότητες οι οποίες είναι οι ακόλουθες :

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Χρηματοοικονομική διαμεσολάβησης και χρηματαγορές Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται ζητήματα όπως ο ρόλος της Αγοράς Κεφαλαίου, η σχέση της οικονομίας με τις Αγορές κεφαλαίου και βασικά είδη Χρηματοοικονομικών προϊόντων . Αποτελεί την εισαγωγή σε ένα εύρος εννοιών που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Μικροοικονομική θεώρηση της συμπεριφοράς επενδυτή και δόμηση χαρτοφυλακίου Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι βάσεις της θεωρίας χαρτοφυλακίου και αποτελεί μια τεχνική προσέγγιση ώστε ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με βασικές έννοιες της δόμησης χαρτοφυλακίου, της έννοιας του κινδύνου και της απόδοσης χρησιμοποιώντας εργαλεία στατιστικής και θεωρίες μικροοικονομικής.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Δόμηση χαρτοφυλακίου και η έννοια της διαφοροποίησης Με την μελέτη του παρόντος κεφαλαίου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει πρακτικά τις έννοιες της δόμησης χαρτοφυλακίου, της έννοιας του κινδύνου και της απόδοσης κάνοντας χρήση της θεωρητικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 2 του παρόντος μαθήματος.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Αποτίμηση ομολογιών Στο παρόν κεφάλαιο ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις μεθόδους αποτίμησης των ομολογιών. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι υπολογισμού της παρούσας τιμής μιας ομολογίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομολογιών.

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Αποτίμηση μετοχών Με την μελέτη του παρόντος κεφαλαίου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις έννοιες της αποτίμησης των μετοχών. Παρουσιάζονται δύο βασικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση των κοινών μετοχών α) η προσέγγιση της παρούσας αξίας ή μερισματικά υποδείγματα και β) η προσέγγιση του πολλαπλασιαστή κερδών (P/E ratio).

ΕΚΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (capital asset, pricing model, CAPM) Με την μελέτη του παρόντος κεφαλαίου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις έννοιες της αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων μέσω της εφαρμογής του υποδείγματος CAPM.

ΕΒΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
H υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην έννοια της υπόθεσης τηε αποτελεσματικής αγοράς, στην περίπτωση δηλαδή που αν ισχύει κάτι τέτοιο η οικονομική αξία των μετοχών είναι ίση με την χρηματιστηριακή της.

ΟΓΔΟΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Παράγωγα προϊόντα (Options, Futures, Forwards) Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρείς κύριες μορφές παραγώγων, δηλαδή, Options, Futures & Forwards καθώς και στρατηγικές επενδύσεων

Υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης της θεματικής ενότητας και του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Τσιούρης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
e-mail : atsiuris@cc.uoi.gr
τηλ. 2651005929

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close