Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Υποβολή νέων αιτήσεων για θέσεις επικουρικού προσωπικού

Η υποβολή νέων αιτήσεων για τις θέσεις του λοιπού επικουρικού, πλήν γιατρών, προσωπικού θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου 2018 στις 12:00 μμ.

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στη νέα διαδικασία έχουν όσοι/όσες κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο.

Β) Στη νέα διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.) Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Γ) Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και οριστικό αποκλεισμό του/τη υποψήφιου/ας από τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικού προσωπικού.

Δ) Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή μη αποδοχής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσετε για την υποβολή αίτησης είναι οι ακόλουθες:

1. Να διαβάσετε προσεκτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως αυτή είναι αναρτημένη
2. Να διαβάσετε το αρχείο ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ όπως αυτό είναι αναρτημένο (αρχείο που περιλαμβάνει αναλυτικά τα υποχρεωτικά προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο)

3. Να διαβάσετε το αρχείο ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ όπως αυτό είναι αναρτημένο (αρχείο που περιλαμβάνει ονομαστικά τις δομές για τις οποίες μπορεί να δηλωθεί ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ εφόσον ο/η υποψήφιος/α διαμένει μόνιμα στον αντίστοιχο δήμο)

4. Να διαβάσετε το αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ όπως αυτό είναι αναρτημένο (αρχείο που περιλαμβάνει τα μόρια και τα αποδεικτικά που πρέπει να επισυναφθούν ανά κριτήριο)
5. Να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας -σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά προσόντα καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης και υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε αρχεία pdf/jpg μέγιστου μεγέθους 2 MB ανά αρχείο)

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close