Ερχεται προκήρυξη για 204 θέσεις στο Δήμο Πειραιά

Το πρασινο φως αναψε το ΑΣΕΠ για να προχωρήσει η πρόσληψη 204 εποχικών υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά. Η εν λόγω προκηρυξη αναμένεται να βγει στον αερα τις επομενες μέρες. Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:  1. Αίτηση 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 4. Βεβαίωση Ανεργίας. 5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες. 6. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα. 7. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται), 8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται). 9. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ4
ΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ50
ΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ12
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ2
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ)4
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ)4
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)4
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ)2
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ120

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close