Νέα προκήρυξη για 500 μονίμους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Στην Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων θα συνδράμουν οι 500 μόνιμοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Την ειδική αυτή ομάδα για την προστασία των δασών και δασικών περιοχών είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Ευβοίας το καλοκαίρι του 2021. Πριν από λίγες μέρες όπως εγραψε το e-dimosio.gr ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης δηλωσε ότι το εν λόγω αίτημα πήρε το δρόμο του ΑΣΕΠ και πολύ συνομα θα υλοποιηθεί η νέα προκήρυξη.

Οι προσλήψεις αφορούν στην ανάγκη αποτελεσματικής στελέχωσης των δασικών υπηρεσιών της χώρας, η κάθετη υπαγωγή των οποίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και πλέον λειτουργούν ως περιφερειακές υπηρεσίες του για την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή της δασικής πολιτικής, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος. Τονίζεται, ότι οι τελευταίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες έγιναν πριν από περίπου 20 χρόνια.

Στοχος της ειδικής αυτής ομάδας που θα αποτελείται από δαπόνους, δασολόγους, διοικητικούς, γεωλόγους, μηχανικούς και περιβαλλοντολόγους, γεωτεχνικοί είναι να μπαίνει μέσα στο δάσος και να αντιμετωπίζει την πυρκαγιά πριν αυτή φτάσει στο οδικό δίκτυο. Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βασίζονται στην πολιτική επιλογή της πλήρους αναβάθμισης του δασικού τομέα στο σύνολό του, παρέχοντας καλύτερες οικοσυστημικές υπηρεσίες και συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για τις θέσεις των δασολόγων ζητούνται: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ (ΠΕ) ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ (ΠΕ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ (ΠΕ) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ (ΠΕ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου. 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για τις θέσεις των Γεωλόγων (ΠΕ) οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου. 3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι ΤΕ Τεχνολογων Γεωπονιας Φυτικης Παραγωγης οφείλουν να έχουν Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επιπλέον 1.465 συμβασιούχοι για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Παράλληλα προωθείται και η πρόσληψη 700 εποχικών υπαλλήλων, όπως εγραψε το e-dimosio.gr,  κυρίως δασολόγων, δασοπόνων, δασοφυλάκων και διοικητικών προκειμένου να συμβάλλουν στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά, αναμένεται να προσληφθούν «350 δασολόγοι, 200 δασοπόνοι και 150 διοικητικοί» οι οποίοι «θα στελεχώσουν τις δασικές υπηρεσίες, για την κάλυψη άμεσων αναγκών». Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Συμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας η ανακοίνωση της πρόσκλησης θα γίνει μέσα στον Οκτωβριο.

Στο νέο πρόγραμμα θα συμμετέχουν Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανένας και οι σύζυγοι είναι γραμμένοι στη ΔΥΠΑ , Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανένας, Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ , Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, ΑμεΑ, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, Άνεργοι δικαιούχοι ΚΕΑ εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Τέλος, ο κ. Αραβώσης αναφέρθηκε και σε τρίτο αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 765 υπαλλήλων ΙΔΟΧ. «Στόχος μας είναι η αναβαθμισμένη, σε προσωπικό και μέσα, δομή της Γενικής Γραμματείας Δασών, να μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του οράματός μας για το έξυπνο και αειφόρο δάσος του μέλλοντος με έμφαση στην Πρόληψη», καταλήγει ο κ. Αραβώσης.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close