ΑΣΕΠ: Σε τι στάδιο βρίσκονται 21 προκηρύξεις για 6.451 προσλήψεις στο δημόσιο

Εγγραφο αποκαλύπτει τον προγραμματισμό του ΑΣΕΠ για την έκδοση αποτελεσμάτων σε 21 προκηρύξεις.

Ανάμεσα στις προκηρύξεις στις οποίες αναμένεται να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα βρίσκεται  η 2Κ/2019 η οποία αφορά 839 θέσεις εργασίας προσωπικού ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, ενώ όσον αφορά τα προσωρινά αποτελέσματα ένα βήμα πριν την έκδοσή της βρίσκεται και η μεγάλη προκήρυξη 7Κ/2022, για 3.720 προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας.

Πιο αναλυτικά οριστικά και προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται για τις εξής προκηρύξεις του ΑΣΕΠ:

 • Προκήρυξη 1Κ/2018 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, 105 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ.
 • Προκήρυξη 2Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 839 θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, μετά τις 192 και 193 Αποφάσεις του ΣτΕ..
 • Προκήρυξη 5Κ/2021 (ΦΕΚ 26/τ.ΑΣΕΠ/11.5.2021) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων, 6 θέσεων ΠΕ κατηγορίας κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Προκήρυξη 8Κ/2021 (ΦΕΚ 49/τ.ΑΣΕΠ/5.10.2021) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, πέντε 5 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και 2 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
 • Προκήρυξη 4Κ/2022 (ΦΕΚ 36/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 118 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
  Προκήρυξη 6Κ/2022 (ΦΕΚ 57/τ.ΑΣΕΠ/11.8.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μεταξύ άλλων, 59 θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 6 θέσεων Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (άρθρο 28 του ν.4765/2021).
 • Προκήρυξη 5Ε/2020 για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 • Προκήρυξη 2Ε/2021 για την πλήρωση 33 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Προκήρυξη 3Ε/2021 για την πλήρωση 27 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Προκήρυξη 5Ε/2021 για την πλήρωση 24 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 6 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) και 5 θέσεων ΕΕΠ στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΕΚΕΒΕ)(«Α. Φλέμινγκ»), της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Προκήρυξη 6Ε/2021 πλήρωσης συνολικά 11 θέσεων και ειδικότερα 1 θέσης ΕΕΠ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), 4 θέσεων ΕΕΠ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (Ανεξάρτητη Αρχή), 1 θέσης ΕΕΠ στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 4 θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης).
 • Προκήρυξη 7Ε/2021 για την πλήρωση 15 θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Προκήρυξη 1Ε/2022 για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ στο ΔΟΑΤΑΠ, , για την πλήρωση 1 θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Προκήρυξη 2Ε/2022 (ΦΕΚ 71/τ.ΑΣΕΠ/11.11.2022) για την πλήρωση 9 θέσεων ΕΕΠ στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και 1 θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κ.Υ)(άρθρο 31 του ν. 4765/2021).
 • Προκήρυξη 7Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, 36 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε εποπτευόμενους φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Προκήρυξη 8Κ/2020 (ΦΕΚ 36/τ.ΑΣΕΠ/11.12.2020) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων, 5 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ στο Α.Σ.Ε.Π.
 • Προκήρυξη 2Κ/2022 (ΦΕΚ 8/τ.ΑΣΕΠ/23.2.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 • Προκήρυξη 3Κ/2022 (ΦΕΚ 37/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 283 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ – πρώην ΑΔΙΠ), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ.
 • Προκήρυξη 7Κ/2022 (ΦΕΚ 60/τ.ΑΣΕΠ/31.8.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μόνιμου προσωπικού, 493 θέσεων ΠΕ, 2.253 θέσεων Τεχνολογικής εκπαίδευσης και 974 θέσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 28 του ν.4765/2021).
 • Προκήρυξη 8Κ/2022 (ΦΕΚ 67/τ.ΑΣΕΠ/14.10.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 • Προκήρυξη 1Ε/2023 (ΦΕΚ 9/τ.ΑΣΕΠ/16.3.2022), για την επιλογή 22 μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ.), με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021.
 • Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/ τ. ΑΣΕΠ/25.02.2022) για την πλήρωση 565 κενών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής στην ΑΑΔΕ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close