ΑΣΕΠ 4Κ/2023: Ολόκληρη η προκήρυξη για 77 μόνιμες θέσεις (ΦΕΚ)

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ), στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ), στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων(πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ), στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), στην Ακαδημία Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στην Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και στην Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα έξι (46) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE), ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ), ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE),ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννιά (9) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι φορείς

 • Οι νέες προσλήψεις αφορούν στους παρακάτω φορείς:
 • Στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ),
 • Στο Υπουργείο Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών, τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΕΚΔΔΑ),
 • Τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (πρώην Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων) (ΕΟΜ),
 • Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),
 • Την Ακαδημία Αθηνών,
 • Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ),
 • Στη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας,
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας,
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου,
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας,
 • Στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας & Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας,
 • Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας»,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μουσείο Ληξουρίου Ιακωβάτων,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης,
 • Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»,
 • Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
 • Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ι. Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου,
 • Στην Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης και
 • Στην Ι.Μ. Ξάνθης & Περιθεωρίου, φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Δειτε εδω το ΦΕΚ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close