ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Από σήμερα οι αιτήσεις για 775 μόνιμες προσλήψεις στην υγεία

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τις 775 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία της χώρας. Στην προκήρυξη ζητούνται 31 ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου. Το νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Ειδικότητες

Οι 775 θέσεις θα καλυφθούν από τις εξής ειδικότητες: ΔΕ Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές, ΔΕ Βοηθοί Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Κλιβανιστές – Αποστειρωτές, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρων, ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Συντηρητές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ΔΕ Ξυλουργοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Αεριων, ΔΕ Τεχνίτες Αλουμινίου, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Ψυκτικοί, ΔΕ Τεχνικοί Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Τηλεφωνητές, ΔΕ Χειριστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΥΕ Βοηθοί Θαλάμων, ΥΕ Μεταφορείς Ασθενών, ΥΕ Τραυματιοφορείς, ΥΕ Επιμελητές, ΥΕ Κλητήρες, ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Τραπεζοκόμοι, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Μονάδων Υγείας. Τις 160 θα καλύψουν άτομα από τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Εγκληματολογίας, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Βιοϊατρικων επιστημών, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Μηχανικών , ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Παιδαγωγών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Αρτεργατών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας. Το σύνολο της εμπειρίας (εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Eιδικά για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση της εν λόγω προκηρύξεως, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με εφτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εφόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close