Γεωπόνος στο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Πειραματική Μελέτη Βιομηχανικής Ντομάτας» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου σε περίπτωση επέκτασης ως ακολούθως:

1 Γεωπόνος ή Επαγγελματίας Υγείας

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή ΤΕΙ Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
  1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της προαγωγής υγείας ατόμων σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον
  1. Εμπειρία επί των παρακάτω αντικειμένων

α. Συλλογή στοιχείων από ημι-δομημένες συνεντεύξεις),

β. Ανάλυση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων με εξειδικευμένες τεχνικές θεμελίωσης αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας (π.χ. Grounded Theory).

  1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια που να τεκμαίρεται η εμπειρία των παραπάνω αντικειμένων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της)
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά Τ.Κ. 38333, Βόλος

Πληροφορίες : κα. Ολγα Χατζηδημου (Τηλ. 24210 96740 – Fax: 24210 96750) Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση admin@ireteth.certh.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 07/10/2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close