Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές και Δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Υγείας στο Κέντρο της Αθήνας», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα Αριστείας ΓΓΕΤ/ΙΚΥ/SIEMENS 2015-2017), το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών προκηρύσσει θέση επιστημονικού συνεργάτη ως εξής:

  • Αντικείμενο θέσης: Χρήση κυτταρομετρίας ροής (fluorescence-activated cell sorting, FACS) για χαρακτηρισμό και διαχωρισμό ετερογενών πληυθυσμών βιολογικών κυττάρων.
  • Ιδιότητα & απαραίτητα προσόντα επιστημονικού συνεργάτη: Πτυχιούχος Βιολόγος, Βιοχημικός ή συναφούς ειδικότητας, με τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Θα συνυπολογισθούν η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εξειδίκευσης .
  • Έναρξη και καθεστώς συνεργασίας: Προβλέπεται απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα ξεκινήσει εντός Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 10/4/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, καθώς και  βεβαιώσεις σπουδών και προϋπηρεσίας (απλά φωτοαντίγραφα ή pdf) μέχρι τις 9 Nοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fotkalatzi@eie.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,  116 35 Αθήνα, υπόψη Γραμματείας IΒΦΧΒ, με την ένδειξη: “Υποψηφιότητα για τη θέση SIEMENS 4” και να είναι άμεσα διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

Επισημαίνεται ότι για τους άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή, εναλλακτικά, η εξασφάλιση αναβολής.

Πληροφορίες:  Δρ. Γ. Σκρέτας ,   gskretas@eie.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close