3 θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσκαλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό-ανεξάρτητο επαγγελματία) πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης, που διαθέτει απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλει αίτηση για σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή συναφές με την δημόσια διοίκηση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8ετής στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ως μέλος Αναθέτουσας Αρχής, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ή άλλου αντίστοιχου φορέα του δημοσίου
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο απο αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού, ειδικότητα Πληροφορικής
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον διετής στη διαχείριση έργων Πληροφορικής με περιεχόμενο τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, τη συντήρηση και υποστήριξη δικτύου Η/Υ/.
– Καλή γνώση της Αγγλική Γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε λογιστικό αντικείμενο
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσίες διαδικτύου

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.iky.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close