Διαγωνισμός για 7 θέσεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε επτά (7), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθ. 41844 Φ.300.1/28-06- 2017 Απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21) «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018».

Οι ανωτέρω επτά (7) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

  • Ναυπηγών 1
  • Μετεωρολογίας 1
  • Χημικών Μηχανικών 1
  • Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1
  • Μηχανολόγων Μηχανικών 1
  • Ψυχολογίας 1
  • Νομικής 1

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουναυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 01/09/2017 έως και την Δευτέρα 11/09/2017 σε εργάσιμες ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Φορέας
Τύπος Πράξης
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί -
Έντυπα -

Δείτε επίσης x

15 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

15 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close