Στελέχη Πληροφορικής στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

2014-08-06-officespace.jpg

dioikitikos

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Δράσης: «Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Transformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για δύο (2) Στελέχη Πληροφορικής.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Προσοντολόγιο ΑΣΕΠ/Π.Δ.50/2001/ΦΕΚ 39 Α, ως τροποποιήθηκε και ισχύει),

– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio (ASP.NET & MVC), που διαλειτουργούν μέσω APIs με τρίτα συστήματα, ή σε σχεδιασμό, ανάπτυξη διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) και εφαρμογή καλών πρακτικών ασφάλειας κατά την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφάλειας δικτύων, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα

– Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Applications & Web Services Development Technical Manager) σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio (ASP.NET & MVC) που διαλειτουργούν μέσω APIs με τρίτα συστήματα, ή σε σχεδιασμό, ανάπτυξη διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) και εφαρμογή καλών πρακτικών ασφαλείας κατά την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και ασφάλειας δικτύων, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (25.2.2016 Ειδικό παράρτημα (Α5) Απόδειξη γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ)

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Παπαναγιώτου, (e-mail: papanagiotou@idika.gr τηλ. 213 2168118.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1: Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close