20 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες καθαριότητας  συνολικά είκοσι (20) ατόμων εκ των οποίων : δεκαέξι (16) για το Νοσοκομείο Φλώρινας, τρεις  (3)  για το ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου Ν. Φλώρινας και έναν (1)  για το ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας,

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικο ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7 συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και να την υποβάλουν είτε αυτοπρόσωπος , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία του Γ.Ν. Φλώρινας ΄΄ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ΄΄ Ταχ. Δ/νση : Εγνατίας 9 ΤΚ 53100 Φλώρινα.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής , το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία του φακέλου της αποστολής, όπου μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και τις ώρες από 08,30 π.μ. έως 13,30 π.μ.

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 31-03-2017
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close