36 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ

admiejpg-thumb-large.jpg

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, (18 ατόμων με  8ωρη ημερήσια απασχόληση & 18 ατόμων με 4ωρη ημερήσια απασχόληση) για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

36 ΥΕ Καθαριστές/στριες

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από 4 έως 6 μήνες)
  2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  3. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)
  5. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
  7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]

10.α      Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

10.β      Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

  1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
  2. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 (όχι στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ)  στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα.

Αρμόδιες υπάλληλοι: κα Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210-5192273,  κα Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 – 5192598 και κα Ρουσσάκη Βικτωρία, τηλ. 210 – 5192283.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

1.   Ανακοίνωση

2.   Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

3.   Αίτηση

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close