Προσλήψεις κτηνιάτρων στον ΕΛ.Γ.Ο. – «Δήμητρα»

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη δυο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπά, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Θέση 1

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ

– Διδάκτορας/Υποψήφιος διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο την Κτηνιατρική Παρασιτολογία

– Προηγούμενη εμπειρία στον χειρισμό ζώων για πειραματικούς σκοπούς, στην κλινική εξέταση και στο χειρισμό ζώων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων βιολογικών υλικών.

– Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ειδικών παρασιτολογικών τεχνικών και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση παρασίτων.

– Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε συναφή με το αντικείμενο του έργου ερευνητικά προγράμματα (συγγραφή εκθέσεων προόδου, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων κλπ).

Θέση 2

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ.

– Διδάκτορας/Υποψήφιος διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο την Κτηνιατρική Μικροβιολογία

– Προηγούμενη εμπειρία, στην κλινική εξέταση και στο χειρισμό ζώων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων βιολογικών υλικών.

– Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ειδικών μικροβιολογικών τεχνικών και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση βακτηρίων που απομονώνονται στο γάλα των μηρυκαστικών.

– Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων (συγγραφή εκθέσεων προόδου, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 365 370.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close