30 προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Χειριστών JCB
  • 7 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον
  • 16 ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 1 ΔΕ Υδραυλικών
  • 2 ΔΕ Οικοδόμων
  • 1 ΔΕ Ξυλουργών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 10η Ιουλίου 2018 και λήγει την 16ηΙουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε επίσης x

58 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

58 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) εγκρίνει Α) Την πρόσληψη πενήντα (50) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close