Τοπογράφος μηχανικός στη ΔΕΗ Ιωαννίνων

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ) ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ που εδρεύει στο δήμο Μετσόβου νομού Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ, 42Ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ. 44 200 – ΜΕΤΣΟΒΟ, υπόψη κου Σ. Κατσούρα τηλέφωνο (26560 -29025). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ Πηγών Αώου
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close