Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ Αττικής

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός μηχανικός
1 ΠΕ Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός μηχανικός
1 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός Αναλυτής- Προγραμματιστής (Μηχανικός Η/Υ HARDWARE)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε /ΓΔ/ΟΡ/ΔΚΥΟΡ Χαλκοκονδύλη 29, 104 32 Αθήνα, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κου Π. Παπαγεωργίου ή κας Σπ. Γαβαλά (τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 5109533, 210 5109535). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για τη ΔΚΥΟΡ
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα 
Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 20/03/2019 έως και 29/03/2019 στη διεύθυνση ΔΕΗ Α.Ε/ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), Χαλκοκονδύλη 29, ΤΚ 104 32, Αθήνα, 7ος όροφος.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close