Οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Θεση: Οικονομολογου

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά Πακέτο Εργασίας και συγγραφή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου

(β) Τήρηση αναλυτικών και επιικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα αυτού σε επίπεδο Κοινοπραξίας

(γ) Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τους όρους του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας του έργου και διαχείριση τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου

(δ) Συμβολή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα αναλάβει την συνολική οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου υποστηρίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:

Σύνταξη των εξαμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο του έργου

Σύνταξη της τελικής έκθεσης σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο του έργου

Υποστήριξη στη διαμόρφωση του περιεχομένου του υλικού προώθησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου καθώς και στη διοργάνωση των συναντήσεων εργασίας

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ6 και ΠΕ7 και συγκεκριμένα των δράσεων «Task 6.2 Dissemination Activities and Events και «Task 7.1 Overall and Administrative Management» και τωναντίστοιχων παραδοτέων D6.2 “Dissemination Strategy” και D7.3 “Inception Report”.

Προκηρυξη

Δείτε επίσης x

15 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

15 προσλήψεις στο Δήμο Πάρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close