Προσλήψεις ΑΣΕΠ – 70 φύλακες, αρχαιολόγοι και εργάτες σε μουσεία

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού προχωρούν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα. Θα ζητηθεί προσωπικό ειδικοτήτων: αρχαιολόγοι, εργάτες, μηχανικοί, φύλακες, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 11/2)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 2810 279241
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (εως 11/2)    
TΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 2510 224716
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (εως 12/2)  
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 22310 47628
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 9  
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (εως 13/2)  
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2 2310 801402
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας (εως 14/2)    
ΠΕ Μηχανικών 1 2510 224716
Μουσείο Ακρόπολης (εως 17/2)    
ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας 25 210 9000 900
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (εως 17/2)    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 2 27210 22534
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 18/2)    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 3 28310 58842
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εως 20/2)    
ΠΕ Αρχαιολόγων 3  
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 5 210 9238175
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (εως 20/2)    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 2 210 3249698
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 3 26510 01051
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 2 26550 29177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 3 2610-275070
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους    
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 5 2310285163

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close