Δημόσιο: Αιτησεις τώρα για 907 θέσεις σε δήμους, ΕΛΑΣ, ΔΕΗ, μουσεία, ΚΤΕΛ

76 θέσεις συμβασιούχων στην ΕΛΑΣ

Τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ρεθύμνου  ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (76) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gel-tda-did@astynomia.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου – Μεταξάδων, Τ.Κ. 68300 – Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, υπόψιν κας Α/Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας ή  κου Υ/Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. Επικοινωνίας: 25530-26686, 25530-26688, 25530-26681-3). Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, υπόψιν Κου Αστυνόμου Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310- 57021, 25310-57014, 25310-57008). Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tdarethymnou@astynomia.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, Ν. Καζαντζάκη 36 Τ.Κ. 74100 – Ρέθυμνο, υπόψη Υ/Α΄ ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2831040102).

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (εως 19/10)

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ            1
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                  6
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       2
 • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ              2
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ      6
 • ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ 6
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ             6

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου (εως 15/10)

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ            1
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                  2
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       1
 • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ              1
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ      2
 • ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ 2
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ             2

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (εως 19/10)

 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ            2
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ                  7
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ       2
 • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ              2
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ      8
 • ΥΕ ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ 8
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ       7

3 στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 1 ΔΕ Κηπουρός και 1 ΔΕ Οδηγός (με επαγγελματική άδεια Γ’ Κατηγορίας). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (a.iatropoulou@volos-city.gr) ή (dioikit@volos-city.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

4 στο Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 2 ΔΕ Μαγείρων και 2 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gram@ikaria.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ. 83300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Κεφάλα (τηλ. επικοινωνίας: 22753 50420).

7 στο Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2020 κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας. Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο έως και τη Τετάρτη, 14/10/2020 και ώρα 24:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αναζητήσουν το υπόδειγμα της αίτησης και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. e – kilkis. gr, ακολουθώντας την διαδρομή Ενημέρωση Πολιτών -> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις -> Έκτακτες Προσλήψεις για ΤΑΠ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να υπογράψουν τόσο την αίτηση όσο και την υπεύθυνη δήλωση, τις οποίες στην συνέχεια θα «σκανάρουν» και θα τα αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 2minaTAP@dhmoskilkis.gr

10 οδηγοί στην Εταιρεία Ύδρευσης  και Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης 

Η Εταιρεία Ύδρευσης  και Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο email  sox120@eyath. έως και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Για τις θέσεις ζητούνται: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

5 μουσικοί στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δημος Περιστεριου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) μουσικών για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email: prosopiko@peristeri.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής,  απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260).

12 χειριστές και εργάτες στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτή Εκσκαφέα), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Μικρό Φορτωτή), 1 ΔΕ Χειριστής Οχημάτων πλύσης κάδων και 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Tηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

15 βρεφονηπιοκομοι στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Οι θέσεις είναι: 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων και 2 ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού. Tηλ. επικοινωνίας: 213-2024171, 151, 184.

8 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Χηµικοί Μηχανικοί ή εν ελλείψει ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, 2 ΤΕ Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας, 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 1 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού.

3 τεχνικοί στο Δήμο Πηνειού

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων, 1 ∆Ε Υδραυλικών και 1 ∆Ε Χειριστών Καλαθοφορου. Tηλ. επικοινωνίας: 2623360772.

12 Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου

Το Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 3 ∆Ε βοηθών νοσηλευτών, 1 ∆Ε μαγείρων, 2 ΥΕ βοηθών μαγείρων τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ περιποιητών γερόντων και 2 ΥΕ πλυντριών – καθαριστριών. Tηλ. επικοινωνίας: 26710-24282.

14 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Χημικών, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και 9 ΔΕ Τεχνιτων Υδραυλικών. Tηλ. επικοινωνίας:2651054500.

3 ηλεκτρολόγοι στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων και 2 Δε τεχνιτών (Συντηρητών κάδων – Ηλεκτροσυγκολλητών).

11 γυμναστές στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.).

59 εκπαιδευτικοί στις σχολές του υπ. Τουρισμού

Το υπ. Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο) και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία μόνον ειδικότητα και σε περισσότερες της μιας Σχολές Ξεναγών εάν επιθυμεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να προσληφθεί μόνο σε μία από τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα ειδικότητες και σε μία μόνο Σχολή. Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου σε πέραν της μίας (1) Σχολής, ο επιλεγείς με Υπεύθυνη Δήλωση του θα δηλώνει την προτίμησή του. Η Προκήρυξη και το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

18 συμβασιούχοι στη ΔΕΗ Αθήνας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και ειδικότερα, δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υπαγόμενου ως Ανεξάρτητο Κλιμάκιο στον Αναπληρωτή ΔΝΣ/Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΠΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ), 14 ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ ) και 1 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ/ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΛΡ/1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ Α.Ε.) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gramdplr@dei.com.gr και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206112, 210 8206115).

Εως 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για 600 οδηγούς ΚΤΕΛ

Συνεχίζονται οι προσλήεις στα ΚΤΕΛ για 600 περίπου οδηγούς με εμπειρία προκειμένου να ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΑ για δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από την 1η Νοεμβρίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει:α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους, β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. γ. Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα. ε. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία. Ειδικά προσόντα πρόσληψης: α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄ , Π.Ε.Ι. ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη. Για την « ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες Άδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στην Έδρα της εταιρίας στην Θήβα – Εστίας 10 – Τ.Κ. 32200 είτε με courier είτε αυτοπροσώπως , καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ” στο ktelthiv@otenet.gr . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419. Οι ενδιαφερόμενοι στο ΚΤΕΛ Αττικής καλούνται να αποστείλουν στο info@ktelattikis.gr τα κάτωθι: Βιογραφικό, φωτογραφία, ποινικό Μητρώο, άδεια οδήγησης, απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδος, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (ισχύει μόνο για τους άρρενες), κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Στο «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα μέχρι της 15 Οκτωβρίου 2020 ( από Δευτέρα έως και Παρασκευή , ώρα 07:30π.μ. – 14:00 μ.μ. ) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρείας μας ( Δημοκρατίας 4 – Κόρινθος – 1ος όροφος ) καθώς και με αποστολή τους μέσω email στο ktel@ktelkorinthias.gr. Τελος,  για το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20η Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή στη Γραμματεία της εταιρείας.

22 μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ξεκινούν στις 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στην προκήρυξη με αριθμό 7Κ/2020 εξέδωσε το ΑΣΕΠ για 22 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων έχει ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών – Βιβλιοδετών) και ΤΕ Γραφικών Τεχνών (φωτοστοιχειοθετων). Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτων – Βιβλιοδετων) και ΔΕ Γραφικών Τεχνών (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 26 Οκτωβρίου.

25 μηχανικοί και εργάτες σε μουσεία

Μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 25 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Για τις θέσεις των Πολιτικών Μηχανικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 13/10)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26610 48310
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες 4
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (εως 13/10) 22510 40716
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 1
ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (εως 14/10) 22410 43792
 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος & Ευρυτανίας (εως 15/10) 22310 47628-9
ΔΕ Σχεδιαστής 1
ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες 5
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (εως 16/10) 26310 55654
ΠΕ Αρχαιολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 20/10) 26650 29177, -8
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (εως 22/10) 22210 22402
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close