Προσλήψεις διαπολιτισμικών μεσολαβητών στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης θα προβεί στην πρόσληψη 58 διαπολιτισμικών μεσολαβητών στα Κέντρα Κοινότητας και Ένταξης Μεταναστών». Αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι ενδεικτικά: η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας και φορείς του κράτους, η υποβοήθηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών  κι εν γένει  συμβολή τους στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Για τις θέσεις ζητούνται oποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (www.eetaa.gr), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ^ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744 – πληροφορίες κατά τις ώρες 10:00 – 13:00.

  1. ΣΟΧ1/2020 – 1 άτομο
  2. ΣΟΧ2/2020 -15 άτομα
  3. ΣΟΧ3/2020 – 4 άτομα
  4. ΣΟΧ4/2020 – 5 άτομα
  5. ΣΟΧ5/2020 – 8 άτομα
  6. ΣΟΧ6/2020 – 16 άτομα
  7. ΣΟΧ7/2020 – 6 άτομα
  8. ΣΟΧ8/2020 – 3 άτομα

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close