ΔΕΗ: 300 προσλήψεις στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 2 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, ΑναλυτήςΠρογραμματιστής (Μηχανικοί Η/ΥHARDWARE)
 • 2 ΠΕ Γεωλόγος
 • 1 ΠΕ Δασολόγος
 • 2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • 1 ΤΕ Γεωπόνος
 • 30 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)
 • 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής)
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)
 • 36 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων  Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 25 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 2 ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ)
 • 15 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων
 • 22 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)
 • 8 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 16 ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 20 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
 • 25 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)
 • 20 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)
 • 24 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
 • 1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 20 ΔΕ Φύλακας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κα Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr). Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB. Κατ΄ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας ΝΑΟΥΜ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

Παράρτημα

Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων από από 30/12/20 ημέρα Τετάρτη έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close