ΔΕΗ: 24 προσλήψεις στην ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός               1

ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός              1

ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός             1

ΤΕ Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός          1

ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Αυτοματισμού        1

ΔΕ Μηχανοτεχνίκοί ΑΗΣ,ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων         9

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών       1

ΔΕ Μηχανοτεχνίκοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού                 5

ΥΕ Εργάτες              4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε ςοχ λιγ/χεια, αης/υης, αςπ/τςπ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες Υπαλλήλους του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου: ΣΑΡΑΚΗ Βαρβάρα: b.saraki@dei.com.gr ΝΙΝΟΥ Μαρία:   m.ninou@dei.com.gr και κατ’ εξαίρεση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ/ ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, Τ.Κ. 19500 υπόψη κας Σαράκη Βαρβάρας ή Νίνου Μαρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 22920 – 64132 & 22920 – 64256.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Γλωσσομάθειας 

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 16.04.2021 έως και Κυριακή 25.04.2021.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close