73 προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αμαρουσίου, που εδρεύει στο Μαρούσι Ν. Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής:

  • 5 ΔΕ Οδηγών
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [με άδεια Εκσκαφέα – Φορτωτή1.3)]
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [με άδεια Χειριστή Σαρώθρου (4.1) ]
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 60 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 2 ΥΕ Εργατών Συντήρησης Οδών, Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@maroussi.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού. Πληροφορίες: 213-2038231-232-245, κ. Αποστολού Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος, κα. Γούτου Αθηνά, κ. Θεοχάρη Αλέξανδρο.

Ολη προκηρυξη εδω

Δείτε επίσης x

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close