7 προσλήψεις στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων,ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής ηλικίας,  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,  ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Προσωπικού Εσωτερικών  Χώρων για την  υλοποίηση της δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών  για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης –  Αλιβερίου που εδρεύει στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προυπόθεση ότι ο  φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’εξαίρεση ,έως 70 ετών ,όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Απαιτούμενα προσόντα πρόληψης

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ.355/25-04-2023 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού(ΣΟΧ1/2023)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  κατά περίπτωση,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Τ.Κ. 34500 Αλιβέρι, Παιδικός Σταθμός υπόψη κας Τσάλα Ευαγγελίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2223022500).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 09-06-2023 έως 19-06-2023.

Συνημμένα Αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα Ανακοινώσεων
Παράρτημα Η/Υ

Δείτε επίσης x

61 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

61 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: Δεκατεσσάρων (14) ατόμων…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close