27 προσλήψεις στο Δήμο Ιλιου

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • 5 ΔΕ Οδηγών
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
  • 15 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48 – 50, Ίλιον, Τ.Κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ.κ Φορτερά Χρυσούλας Καρατέλιου Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030106, 213 2030123, 213 2030117, 2132030105, 213 2030126 και 213 2030122).

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close