Προσλήψεις 27 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Νέο Φάληρο) του Νομού Αττικής και Κλάδου αυτής που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους εξής:  ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών 15, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ηλεκτρολογικής Συντήρησης) 3, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού, Γερανοφόρου μηχανήματος-οχήματος, Καλαθοφόρου)   2, ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτης Ψυκτικός) 1, ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 και ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ ΣΟΧ 2/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, Λεωφ. Αθηνών 72, Τ.Κ 185 47 – ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 210-4803537), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.georgq@deddie.gr.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 21-11-2023  μέχρι και 30-11-2023.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close