84 προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 20 ΔΕ Οδηγών
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
  • 5 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
  • 2 ΔΕ Λιπαντών– Πλυντών
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών
  • 1 ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου
  • 50 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Τουρλακίδου Γ. και κ. Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 2413500297 – 2413500341). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, Δήμος Λαρισαίων, στο τμήμα Υποστήριξης & Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ίωνος Δραγούμη αρ.1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα) απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λαρισαίων.

Ολη η προκήρυξη εδω

 

Δείτε επίσης x

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close