Λήγουν οι αιτήσεις για 87 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Μεχρι σήμερα θα γινονται δεκτές οι αιτήσεις για  87 νέες θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου στον ΑΔΜΗΕ. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής ανά εκπαιδευτική βαθμίδα: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχανικοί ΠΕ και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ. Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα οκτώ (18) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ και Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πολιτικών Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων ΤΕ. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα μία (31) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών ΔΕ και Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην διαδικασία ολοκληρώνεται στις 3.04.2024.

Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλει στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα οκτώ (18) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα μία (31) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως: Αρχίζει στις 20.03.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και λήγει στις 03.04.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:59 μ.μ..

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

41 θέσεις στο Δήμο Γαλατσίου 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close