16 θέσεις στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • 6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • 2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
  • 2 ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (ghrokom@otenet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, Μελιδονίου 27, ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Αθηνάς Τσόντου (τηλ. επικοινωνίας 28210-23392).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close