25 θέσεις στο Δήμο Θήρας

Ο Δήμος Θήρας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Οδηγών, 4 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, 20 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@thira.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θήρας, Φηρά Θήρας Τ.Κ 84700, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κου Κωνσταντίνου Παπαγεωργόπουλου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2286360157).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close