11 στο Δήμο Δήμος Λυκοβρυσης – Πεύκης

Ο Δήμος Λυκοβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης που εδρεύει στην Πεύκη της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, 3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 15121, Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106145124 και 2106145127).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close