77 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους ή Ιατρούς κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Βιοπαθολόγους και Ειδικούς Θεραπευτές, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 15 θέσεις
 • – ΠΕ Βιοπαθολογίας: 1 θέση
 • – ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 5 θέσεις
 • – ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 4 θέσεις
 • – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 4 θέσεις
 • – ΠΕ Ψυχολόγων: 3 θέσεις
 • – ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών: 2 θέσεις

Νομός Θεσσαλονίκης

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 8 θέσεις
 • – ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 2 θέσεις
 • – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 4 θέσεις
 • – ΠΕ Ψυχολόγων: 4 θέσεις

Νομός Πιερίας

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση
 • – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση

Νομός Ρεθύμνου

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

Νομός Πρεβέζης

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

Νομός Σερρών

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

Νομός Μεσσηνίας

 • – ΠΕ Γενικής Ιατρικής: 1 θέση

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση

Νομός Ροδόπης

 • – ΠΕ Γενικής Ιατρικής: 1 θέση

Νομός Αχαΐας

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση
 • – ΠΕ Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση
 • – ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 2 θέσεις
 • – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 5 θέσεις
 • – ΠΕ Ψυχολόγων: 3 θέσεις

Νομός Ηρακλείου

 • – ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση

Νομός Ιωαννίνων

 • – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση

Νομός Δωδεκανήσων

 • – ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

Νομός Καβάλας

 • – ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

Νομός Ευβοίας

 • – ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

Tα γενικά και τυπικά προσόντα, το ετήσιο τίμημα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr /νέα/προκηρύξεις.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση) Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 20.06.2024 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 04.07.2024 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 20.06.2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 04.07.2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close