Προκήρυξη για 540 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ

Προκήρυξη για 540 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ

Παράλληλα με τους 600 μόνιμους στη ΔΕΗ, το ΑΣΕΠ ετοιμάζει και δευτερο μεγάλο διαγωνισμό για 540 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο φορεας έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» και το μόνο που μένει τωρα ειναι η δημοσίευση της προκήρυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδιος φορέας για την διεξαγωγή του μεγάλου αυτού διαγωνισμού είναι το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η παρακάτω:

  • ΠΕ Μηχανικοί 100
  • ΔΕ Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης) 290
  • ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί 90
  • ΠΕ Οικονομολόγοι 40
  • ΠΕ Επιστήμονες Πληροφορικής 20

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:του άρθρου 18 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού καιρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α ́/1994) ι και του ένατου (9) άρθρου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύουν.Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της εν λόγω επιχείρησης η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close