Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2014 για 540 μόνιμους στο ΔΕΔΔΗΕ- Πίνακες με θέσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2014 για 540 μόνιμους στο ΔΕΔΔΗΕ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄           Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν εξήντα (160) θέσεις.
Β΄           Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενενήντα (90) θέσεις.
Γ΄           Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),διακόσες ενενήντα (290) θέσεις.

 Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα φαινονται στον παρακάτω πίνακα

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ E-DIMOSIO.GR ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ εδω

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΦΟΡΕΑΣ (Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Περιοχή Μεσογείων)3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ναυπλίου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πάτρας)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λιβαδειάς)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Αλεξανδρούπολης)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πύργου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΥλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΣτέγασης και Διοικητικής Μέριμνας Αθηνών2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής13
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔικτύου Αθηνών10
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΧρηστών Δικτύου Αθηνών8
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών Αθηνών5
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΣτρατηγικής και Ρύθμισης Αθηνών1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κεφαλληνίας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κορίνθου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Καλαμάτας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου7
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Πειραιά)2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κομοτηνής)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Σάμου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λαμίας)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Χανίων)1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Αθηνών)2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΔικτύου Αθηνών2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΧρηστών Δικτύου Αθηνών4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΥλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΑνθρωπίνων Πόρων Αθηνών4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΟικονομικών Λειτουργιών Αθηνών12
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΣτρατηγικής και Ρύθμισης Αθηνών1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΣτέγασης και Διοικητικής Μέριμνας Αθηνών2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Φθιώτιδα2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθηνών20
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Αγρινίου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ναυπλίου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Τρίπολης)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Αιγίου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Θήβας)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΥλικών Προμηθειών και Μεταφορών (Ασπρόπυργος)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Ιστιαίας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ζακύνθου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Πύργου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Βέροιας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο)3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μοιρών)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Θήρας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ιωαννίνων)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Καρδίτσας)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Καρπάθου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Αθηνών)4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔικτύου Αθηνών4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΥλικών Προμηθειών και Μεταφορών Αθηνών2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής9
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΔιαχείρισης Νησιών (Αθηνών)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κιλκίς)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λευκάδας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Λήμνου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Καλαμάτας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Αίγινας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Κυθήρων)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς5
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Έδεσσας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γιαννιτσών)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρεθύμνου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Σερρών)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Τρικάλων)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Φθιώτιδας3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Φλώρινας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Άμφισσας)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Χίου)1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΠεριφέρειας Αττικής4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Αμφιλοχίας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Μεσογείων)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Άνδρου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Κρανιδίου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Άστρους)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λαγκαδίων)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Άρτας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Κλειτορίας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Θήβας)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λιβαδειάς)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γρεβενών)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Ασπρόπυργος)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας)13
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Αλεξανδρούπολης)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Ορεστιάδας)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Χαλκίδας)6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Αλιβερίου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Ζακύνθου)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ηρακλείου)8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μοιρών)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Ηγουμενίτσας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ανάφης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ίου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Ιθάκης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Ικαρίας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Καβάλας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αγαθονησίου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Καρδίτσας)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Υποπρακτορείο Κέας)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής40
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Αθηνων)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Κέρκυρας)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Υποπρακτορείο Παξών)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κιλκίς)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κοζάνης)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Κω)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Νισύρου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Περιοχή Σπάρτης)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Γυθειου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Μολάων)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Πύργου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Αγίου Νικολάου)6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Ιεράπετρας)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Σητείας)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Λέσβου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Λευκάδας)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αγίου Ευστρατίου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Ζαγοράς)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Κιμώλου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Μήλου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Μυκόνου)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αμοργού)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Κουφονησίων)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Πρακτορείο Αίγινας)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αντικυθήρων)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Πόρου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Ξάνθης)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Πάρου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Αττικής (Περιοχή Πειραιά)6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Πρακτορείο Γιαννιτσών)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κατερίνης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρεθύμνου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Σπηλίου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Κομοτηνής)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Ρόδου)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Μεγίστης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Τήλου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπροακτορείο Χάλκης)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Σάμου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Αλοννήσου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Υποπρακτορείο Σκιάθου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Σύρου)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Τρικάλων)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λαμίας)7
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Αμφίκλειας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Άμφισσας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (Περιοχή Πολυγύρου)2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Περιοχή Χανίων)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Βρυσσών)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Γαύδου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Πρακτορείο Κισσάμου)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Οινουσών)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠεριφέρειας Νησιών (Υποπρακτορείο Ψαρών)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠεριφέρειας Αττικής6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Λάρισας)1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Πελοποννήσου – Ηπείρου)4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ηράκλειο)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης)5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΔιαχείρισης Νησιών (Υπηρεσίες Κρήτης – Ρόδου/Ρόδος)3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Τομέας Κεντρικής Ελλάδας)4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Πρακτορείο Καρύστου)1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου)1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (Περιοχή Βόλου)1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕιδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς1

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close