Βιολόγος στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ)

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) με έναν Βιολόγο ή Επιστήμονα της Θάλασσας (ΠΕ), για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Πρόγραμμα παρακολούθησης Θαλασσίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)». Η πρόσκληση απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Για τον Βιολόγο ή Επιστήμονα της Θάλασσας (ΠΕ) ισχύουν τα παρακάτω:

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Βιοστατιστικής.
3. Άριστη ή καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα:
1. Άριστη γνώση λογισμικού στατιστικής R.
2. Μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση βιολογικών δεδομένων.

Τα καθήκοντά του είναι:
1. H στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδομένων και η ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής Η/Υ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας (Μαρία Τζώτζου) ή στην Επιτροπή Προμηθειών (Νικόλαο Σταμάτη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940-22692.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close