ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων τμημάτων και παραρτημάτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Την πλήρωση 1.092 θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανακοίνωσε η Διοίκηση του ταμείου.

Δικαίωμα υποψηφιότητας για την επιλογή έχουν υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β’ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, με σειρά προτίμησης των Μονάδων επιλογής τους, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα με επισυναπτόμενα όλα τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό παραστατικά, στη Διοίκηση ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού, Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 102 41, απ’ ευθείας ή μέσω της Μονάδας που υπηρετούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει την 3/10/2011 & λήγει την 31/10/2011. Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά παραστατικά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη επιστολή.

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close