ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Θέση Υπευθύνου Οικονομικών στην ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Υπευθύνου Οικονομικών Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (οικονομική διαχείριση, λογιστήριο)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εμπειρία σε διαδικασίες προμηθειών
 • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Καθήκοντα:

 • Την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού.
 • Την επικοινωνία με το συντονιστή για τα ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού.
 • Την συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων.
 • Τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου.
 • Την παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του.
 • Την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του σχεδίου.
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής, ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για  κάθε συναλλαγή μεταξύ της δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Ανανέωση των προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου.

Τόπος εργασίας: Γραφεία Θεσσαλονίκης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com έως τις 15/04/2019 στις 15:00, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Οικονομικών», τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες(εφόσον υπάρχουν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τη 16/04/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 16/04/2019.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 17/04/2019 έως 18/04/2019.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close