Δασκάλα/Δάσκαλος στο Δημοτικό σχολείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο…

Ζητειται Κοινωνικος Λειτουργός στη Θεσσαλονίκη

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό για το τμήμα Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός και συντονισμός του Προγράμματος Αναδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων…