ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Θέση εργασίας στην ΑΜΚΕ «Επανενταξη Παιδιων Με Ψυχοκινητικα Προβληματα»

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» είναι αναγνωρισμένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του Ν. 2716/99 και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΑΜΚΕ «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» έχοντας υπόψη της την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ453/Β’/2010) «Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και εφαρμόζοντας ορθή διοικητική πρακτική προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη

1 Ειδικού Παιδαγωγού ή 1 Γυμναστής/τρια Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής πλήρους απασχόλησης για τη θέση του Συνοδού σχολικού λεωφορείου.

Απαιτούμενα προσόντα

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από Πανεπιστημιο ΑΕΙ Πτυχίο ΤΕΦΑΑ η Ειδικού Παιδαγωγού

• Πιστοποίηση Πρωτων Βοηθειών

• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθεί꞉ Εμπειρία σε ατομα με επιληψία

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έκθεση των λόγων για τους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση, πλήρες επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά. Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση logosnoos@gmail.com έως την 28 Αυγούστου 2019, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα: «Θέση Συνοδού σχολικού λεωφορείου».

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close