ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Πτυχιούχος Μαθηματικών στη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά πτυχιούχο Μαθηματικών στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στη Λέσβο. Η θέση αφορά διδασκαλία σε παιδιά ηλικίας 6 – 18 ετών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΜΕΤΑδρασης στη Λέσβο.

Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν:

 • Διδασκαλία και κάλυψη της διδακτέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου των μαθηματικών, όπως αυτή έχει οριστεί από το πρόγραμμα σπουδών
 • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, κ.τ.λ.) ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πληθυσμού και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου
 • Συνεχή επίβλεψη και επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Εκπαιδευτικό Κέντρο για την εξασφάλιση ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος
 • Σχεδιασμό και διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων, εφόσον χρειάζεται, για την εξασφάλιση ενεργής και συνεχούς συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων, που ανατίθενται από τον υπεύθυνο

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. και πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά αυτών των ηλικιών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα προσαρμογής διδακτέας ύλης στις ανάγκες των μαθητών
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας
 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών και λήψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Μόνιμη κατοικία στη Λέσβο
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διδακτική των Μαθηματικών, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά)
 • Γνώσεις σχετικές με την παιδική προστασία
 • Διδακτική εμπειρία με ασυνόδευτα παιδιά

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.orgμέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2019 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: Μαθηματικός Λέσβος 2019

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close