ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Διερμηνείς-Πολιτισμικοί Μεσολαβητές στην Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προκηρύσσει την  πρόσληψη  θέσεων  4 (τεσσάρων)  Διερμηνέων  –Πολιτισμικών  Μεσολαβητών  (cultural mediators) στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ,  με Σύμβαση ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  εννέα  (9)  μηνών  στη  Διεύθυνση  Κοινωνικών  Δομών  & Υπηρεσιών  της  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Προγράμματος  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ‐  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ».

Οι 4 θέσεις αφορούν την διερμηνεία στις κάτωθι γλώσσες:

‐ Αραβικά

‐ Farsi (Φάρσι)

‐ Kurmanji (Κουρμάντζι)

‐ Sorani (Σοράνι)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων  αντιπροσώπων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της  επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ‐ Διπλώματα, Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ. σε απλά φωτοαντίγραφα),  συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής  προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα www.mdat.gr της Εταιρίας και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι  τη Παρασκευή 14/11/2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού  Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105Α. (Πληροφ.: κα Στεφανία Γκολιδάκη, τηλ.: 2313 31 77 12, email: info@mdat.gr)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close