26 θέσεις στο Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «Ανάσα»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «Ανάσα» για την ανάπτυξη και λειτουργία «Οικοτροφείου για 10 άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με διεγερτική συμπεριφορά» στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων ως εξής:

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Πλήρους απασχόλησης 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Μερικής απασχόλησης 2
ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μερικής απασχόλησης 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Μερικής απασχόλησης 2
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Μερικής απασχόλησης 2
ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πλήρους απασχόλησης 6
ΥΕ – ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πλήρους απασχόλησης 10
ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πλήρους απασχόλησης 1

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την αίτηση συμμετοχής καθώς και το έντυπο ενστάσεων θα βρίσκονται αναρτημένες για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της Α.μ.Κ.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΑΝΑΣΑ «» www.anasahome.gr

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο Λόγος» και «Εστία».

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 15 Μάίου 2020 και ώρα 20.00. Αιτήσεις μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και συμπληρωμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής μέχρι και την ημερομηνία λήξης. Η προσκόμιση φωτοαντιγράφων προς απόδειξη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων, γενικών προσόντων και λοιπών πρόσθετων προσόντων θα γίνει κατά την πρόσληψη των εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό και υπογεγραμμένη αίτηση ηλεκτρονικά προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Φορέα: anasahome@gmail.com και με θέμα (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης για τον οποίο υποβάλλουν την αίτηση):

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (…………………………………………………. )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες μεταξύ των ωρών 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 210-3462270.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close