Θέση ψυχολόγου στη Θεσσαλονίκη

Η AΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο για τη στελέχωση του προσωπικού της στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο του έργου REACT – Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki το οποίο υπάγεται στο πρόγραμμα «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Θέση Ψυχολόγου, Ορισμένου χρόνου – Πλήρους Απασχόλησης»

Περιγραφή Θέσης Εργασίας/ Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση/αξιολόγηση  της ψυχολογικής κατάστασης των φιλοξενούμενων ενηλίκων. Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
 • Παραπομπή των ενήλικων φιλοξενουμένων σε δομές ψυχικής υγείας όταν και όπου απαιτείται.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών που αφορούν τις φιλοξενούμενες οικογένειες.
 • Υλοποίηση ομάδων ενδυνάμωσης όπως συμβουλευτική γονέων και εμψύχωση ενήλικων γυναικών.
 • Συμμετοχή σε ενέργειες της διεπιστημονικής ομάδας της δομής που αφορούν παρεμβάσεις σε ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εποπτεία των εθελοντών/ντριών που έχουν ενταχθεί στη δομή. Αναζήτηση εθελοντών/ντριών ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της δομής.
 • Διαμεσολάβηση/Συνοδεία των μελών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε υπηρεσίες και φορείς  όταν και όπου απαιτείται.
 • Εμπλοκή σε καθημερινές δραστηριότητες που στόχο έχουν τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής.
 • Συνεργασία με την ομάδα προσωπικού. Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στις εποπτείες.
 • Συμπλήρωση/Τήρηση των απαραίτητων αρχείων που αφορούν την καταγραφή του φυσικού αντικειμένου.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Τριετής επαγγελματική εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Πιστοποίηση εκπαίδευσης σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Προηγούμενη απασχόληση με την ομάδα στόχου.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Συνεκτιμώμενα προσόντα που θα αξιολογηθούν:

 • Ευελιξία στην εργασία (πρωϊνή και απογευματινή βάρδια).
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Εθελοντική ενασχόληση με την ομάδα στόχου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Διάρκεια Απασχόλησης: 2 μήνες.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από 1η Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 με προοπτική ανανέωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τη Δευτέρα 19/10/2020 τα κάτωθι με τίτλο «Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψήφιων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close