Σύμβουλος Εκπαίδευσης στην Equal Society

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός της Equal Society, αναζητά Σύμβουλο Εκπαίδευσης για το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

Κωδικός Θέσης : Σ/Ε

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οργανισμού
 • Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους και ενεργειών δημοσιότητας
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αξιοποίηση και ανάπτυξη της υφιστάμενης βάσης ενδιαφερομένων
 • Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προϊόντων του Οργανισμού
 • Επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς

Προσόντα θέσης:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης
 • Άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Δέσμευση στη θέσπιση και επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@equalsociety.gr έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τον κωδικό θέσης.

Δείτε επίσης x

scroll to top