Εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Αθήνα)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Εκπαιδευτικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στην Υποσυντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αρμόδια για το Διαπολιτισμικό Κέντρο Πυξίδα.

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Συμμετοχή στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
 • Αξιολόγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση των εθελοντών καθηγητών του Διαπολιτισμικού Κέντρου Πυξίδας.
 • Οργάνωση τμημάτων γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).
 • Αξιολόγηση γλωσσικού επιπέδου της Ελληνικής γλώσσας.
 • Κατάρτιση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (curriculum) και παρακολούθηση εφαρμογής του από τους εθελοντές καθηγητές του κέντρου Πυξίδα.
 • Παροχή στατιστικών στοιχείων στην κατάρτιση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων.
 • Υποστηρικτική διδασκαλία σε παιδιά δημοτικού.
 • Άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Διαπολιτισμικού Κέντρου όπως είναι οι διερμηνείς, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.
 • Τήρηση παρουσιολογίου και εκπαιδευτικού αρχείου.
 • Σύνταξη αναφορών σε μηνιαία βάση και όποτε χρειάζεται.
 • Αξιολόγηση προόδου των μαθητών και τήρηση ατομικού φακέλου (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι ως δώδεκα ετών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιπέδου Lower.
 • Βασική γνώση Η/Υ (πακέτο Microsoft Office).
 • Ευελιξία για πρωινό και απογευματινό ωράριο.
 • Εμπειρία στην online εκπαίδευση.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εκπαίδευση ή/και εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
 • Επιμόρφωση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.
 • Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ευάλωτου πληθυσμού, κυρίως σε πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Μεταπτυχιακό τίτλος σε συναφές αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΕΚΠΠΥΞ_020921

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  19/09/21 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close