ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Θέσεις εργασίας στην Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωση της Τεχνικής Διεύθυνσης στην Καλαμάτα:

Τεχνίτες Μηχανικούς

Περιγραφή θέσης

 • Παρακολούθηση και έλεγχος της σωστής λειτουργίας των συγκροτημάτων πακεταριστικών μηχανών, καθώς και εκτέλεση εργασιών περιοδικών συντηρήσεων στα συγκροτήματα πακεταριστικών μηχανών, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και τη βελτίωση του βαθμού απόδοσής τους.
 • Εκτέλεση εργασιών ρυθμίσεως του εξοπλισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας.
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών με σκοπό την επαναφορά του συγκροτήματος σε κανονική λειτουργία.
 • Συμμετοχή σε εγκαταστάσεις νέων συγκροτημάτων και σε τροποποιήσεις/βελτιώσεις των υπαρχόντων συγκροτημάτων, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο αντίστοιχης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής.
 • Απαραίτητη ύπαρξη άδειας τουλάχιστον τεχνίτη μηχανικού.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τμήμα τεχνικής υποστηρίξεως σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ.

Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Διάθεση για διαρκή εκμάθηση και βελτίωση.

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν με κωδικό ΤD2301 βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, όπου θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση, έως και 24.02.2023.

Αποστολή βιογραφικου

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close