Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας στο ΚΠΙΣΝ

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση με τίτλο «Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας» που θα αναφέρεται στην Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα σχεδιάζει την στρατηγική και θα συντονίζει την υλοποίηση καμπανιών για την προβολή των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ. Θα αποτελεί τον βασικό κόμβο επικοινωνίας με ομάδες εντός του οργανισμού ή εξωτερικούς συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών και καινοτόμων ενεργειών Μarketing και επικοινωνίας με αντικείμενο τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του ΚΠΙΣΝ.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

Brand Messaging

 • Είναι υπεύθυνος/η για τον προσδιορισμό των βασικών selling points και των κοινών στόχων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και κατά συνέπεια για το briefing των συνεργαζόμενων κειμενογράφων και σχεδιαστών.
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά προβολής ανταποκρίνονται στα brand guidelines του οργανισμού και επικοινωνούν τις βασικές του αξίες.
 • Διασφαλίζει ότι οι ενέργειες προβολής/ επικοινωνίας τρίτων (agents, promoters) ακολουθούν τα απαραίτητα guidelines.

Σχεδιασμός Καμπάνιας

 • Είναι υπεύθυνος/η για την επιλογή των κατάλληλων μέσω προβολής και το briefing του συνεργαζόμενου media shop.
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα Εμπειρίας Επισκεπτών και Προγραμματισμού & Παραγωγής για τον σχεδιασμό του πλάνου προπώλησης, της τιμολογιακής στρατηγικής εισιτηρίων κοκ.
 • Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου για την προετοιμασία των κατάλληλων υλικών για τα ΜΜΕ.
 • Συνεργάζεται με τις Συντονίστριες των κοινωνικών μέσων, email marketing και του snfcc.org για τον σχεδιασμό ψηφιακών ενεργειών προβολής.
 • Αναπτύσσει ενέργειες προβολής για τα σχολικά προγράμματα του ΚΠΙΣΝ και την εν γένει ανάδειξη της σχέσης του ΚΠΙΣΝ με την σχολική κοινότητα.

Υλοποίηση Καμπάνιας

 • Συντονίζει την χρήση και επικαιροποίηση όλων των on-site και OOH σημείων προβολής του ΚΠΙΣΝ καθώς και έκτακτες ανάγκες branding για εκδηλώσεις μεγαλύτερης κλίμακας.
 • Γράφει κείμενα ή συντονίζει τη δημιουργία κειμένων από κειμενογράφους.
 • Αναλαμβάνει τη δημιουργία και τον συντονισμό παραγωγής μικρής κλίμακας εντύπων.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών από το media shop ή και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (digital & Γραφείο Τύπου).

Κατάρτιση/ διαχείριση προϋπολογισμού

 • Με την καθοδήγηση της Διευθύντριας Marketing & Επικοινωνίας είναι Υπεύθυνος/η για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του τμήματος στο πλαίσιο των δαπανών Προγραμματισμού.
 • Καθημερινή παρακολούθηση του προϋπολογισμού, διασφαλίζοντας ότι όλη η τεκμηρίωση παρακολούθησης και οι διαδικασίες προμηθειών είναι ακριβείς και ορθές.

Reporting

 • Συντάσσει αναφορές αξιολόγησης και επίδρασης αποτελεσμάτων ενεργειών προβολής και επικοινωνίας.

Άλλα

 • Συντάσσει και παρακολουθεί τις συμβάσεις έργων.
 • Διατηρεί βάσεις δεδομένων σχετικά με την ταξινόμηση συμβολαίων, τιμολογίων, υλικών και των προσφορών.
 • Συμμετέχει ενεργά σε έκτακτα projects του τμήματος.

Απαιτήσεις

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σε συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε θέση με συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε καμπάνιες προβολής και επικοινωνίας εκδηλώσεων και στο συντονισμό για την ανάπτυξη οπτικοακουστικού περιεχομένου. Εμπειρία σε καμπάνιες πολιτιστικού περιεχομένου θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Η εμπειρία στην κειμενογράφηση και δημιουργία/ επιμέλεια εντύπων θεωρείται επιπλέον προσόν.
 • Ενημέρωση και ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά δρώμενα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Άριστη χρήση του MS Office και εξοικείωση με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά

 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Κριτική ικανότητα
 • Ευελιξία στο ωράριο

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 10 Φεβρουαρίου 2023, στις 16:59 ώρα Ελλάδας.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close